Metoda siatki do rysowania

📐 Draw a Grid Over Your Reference Photo Using ArtistAssistApp

📐 Draw a Grid Over Your Reference Photo Using ArtistAssistApp

Zakładka "Siatka" aplikacji ArtistAssistApp umożliwia narysowanie siatki na zdjęciu referencyjnym.

Metoda siatki umożliwia przerysowanie zdjęcia referencyjnego do dowolnego rozmiaru i zachowanie proporcji.

Zdjęcie referencyjne jest podzielone na mniejsze sekcje za pomocą siatki.

Narysuj siatkę o tym samym wymiarze na kartce papieru.

Skoncentruj się na określonej sekcji siatki i ostrożnie przerysuj to, co w niej widzisz.

Obsługiwane są kwadratowe siatki o różnych rozmiarach.

Siatki kwadratowe mogą być używane, gdy zdjęcie i papier mają różne proporcje szerokości do wysokości. Jednak rysowanie siatek kwadratowych wymaga pomiarów i może być czasochłonne.

Jeśli zdjęcie i papier mają takie same proporcje szerokości do wysokości, możesz łatwo narysować niekwadratową siatkę 4x4 za pomocą ukośnych linii.

Niekwadratową siatkę 3x3 można również łatwo narysować za pomocą ukośnych linii i pomaga sprawdzić kompozycję, słynną zasadę trójpodziału.