Metoda mřížky pro kreslení

📐 Draw a Grid Over Your Reference Photo Using ArtistAssistApp

📐 Draw a Grid Over Your Reference Photo Using ArtistAssistApp

Záložka "Mřížka" aplikace ArtistAssistApp umožňuje nakreslit mřížku přes referenční fotografii.

Metoda mřížky umožňuje překreslit referenční fotografii na libovolnou velikost a zachovat proporce.

Referenční fotografie je rozdělena na menší části pomocí mřížky.

Nakreslete na papír mřížku stejného rozměru.

Zaměřte se na určitou část mřížky a opatrně překreslete, co v ní vidíte.

Podporovány jsou čtvercové mřížky různých velikostí.

Čtvercové mřížky lze použít, pokud mají fotografie a papír různé poměry šířky k výšce. Kreslení čtvercových mřížek však vyžaduje měření a může být časově náročné.

Pokud mají fotografie a papír stejný poměr šířky k výšce, můžete snadno nakreslit nečtvercovou mřížku 4x4 pomocí diagonálních čar.

Nečtvercovou mřížku 3x3 lze také snadno nakreslit pomocí diagonálních čar a pomáhá kontrolovat kompozici, slavné pravidlo třetin.